Otvoreni natječaji

Broj Naslov Tvrtka Početno vrijeme Završno vrijeme Datum otvaranja Status poziva
1 Sanacija drvene vanjske stolarije poslovnog prostora Doma za starije osobe Kantrida, U. I. Tomee 8 - treći ponovljeni postupak Grad Rijeka 14.09.23. 15:30 26.09.23. 09:00 26.09.23. 09:00 U tijeku
2 izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta Veruda Porat, Gervaisova ulica, k.č. 4972/84, 4972/10 i 4972/72 sve u k.o. Pula - 1. redni broj Poziva Grad Pula 19.09.23. 16:00 26.09.23. 09:00 26.09.23. 09:00 U tijeku
3 2023-0496 - Usluga kontrole količine i kvalitete nafte u sustavu JANAF-a, d.d. JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 30.08.23. 09:30 26.09.23. 11:00 26.09.23. 11:00 U tijeku
4 Usluga izrade stručnih podloga u svrhu analize optimalnih lokacija za izgradnju kompostane - Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata - II. ponovljeni postupak Grad Rijeka 19.09.23. 12:00 26.09.23. 12:00 26.09.23. 12:00 U tijeku
5 Radovi na sanaciji konstrukcije u praznom poslovnom prostoru na adresi Volčićev trg 2 Grad Rijeka 19.09.23. 14:30 26.09.23. 13:00 26.09.23. 13:00 U tijeku
6 Nabava usluga čuvanja osoba i imovine u T objektu Grad Rijeka 20.09.23. 16:00 26.09.23. 13:00 26.09.23. 13:00 U tijeku
7 2023-0547/AK Nabava plotera JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 06.09.23. 12:00 27.09.23. 12:00 27.09.23. 12:00 U tijeku
8 Radovi strojnog hrapavljenja kamenih površina na dijelu Jelačićevog trga i u ulici Ante Starčevića Grad Rijeka 21.09.23. 14:30 28.09.23. 10:00 28.09.23. 10:00 U tijeku
9 2023-0548/MHK Servis pogonskog dijela pneumatski gonjene zaporne armature - POV 8145 na Terminalu Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 08.09.23. 12:00 28.09.23. 12:00 28.09.23. 12:00 U tijeku
10 2023-0515 - Izrada Projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela magistralnog naftovoda JANAF-a na dionici Blok stanica Krnjak – Terminal Sisak i Dionici Terminal Sisak– Slobodnica JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 25.08.23. 08:00 29.09.23. 11:00 29.09.23. 11:00 U tijeku
11 2023-0558/MP - Isporuka paketa ploča TPS separatora zauljenih voda JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 11.09.23. 14:30 02.10.23. 09:00 02.10.23. 09:00 U tijeku
12 2023-0477 Nadogradnja dijela podatkovnog centra na 10G JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 05.09.23. 10:55 02.10.23. 10:00 02.10.23. 10:00 U tijeku
13 2023-0525 Usluga mobilne telefonije i nabava uređaja 2023-2024 JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 06.09.23. 15:30 02.10.23. 13:00 02.10.23. 13:00 U tijeku
14 2023-0532/NAN Izrada projektne dokumentacije za sanaciju skladišta rezervnih djelova s okolnim površinama JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 22.08.23. 14:00 05.10.23. 12:00 05.10.23. 12:00 U tijeku
15 2023-0562/MK Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova generalnog remonta spremnika A-2504 na Terminalu Sisak JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 14.09.23. 15:00 05.10.23. 15:00 05.10.23. 15:00 U tijeku
16 2023-0556/MR Sklopke razine za spremnike sirove nafte JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 15.09.23. 12:00 06.10.23. 12:00 06.10.23. 12:00 U tijeku
17 2023-0553- MHK - Isporuka neiskrećeg alata za potrebe strojarske radione JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 15.09.23. 12:00 06.10.23. 12:00 06.10.23. 12:00 U tijeku
18 2023-0554 Izrada idejnog rješenja za privez tankera s malim duljinama paralelnog dijela oplate JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 15.09.23. 15:00 06.10.23. 13:00 06.10.23. 13:00 U tijeku
19 2023-0560/TR Usluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-2504 na Terminalu Sisak u sklopu generalnog remonta JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 14.09.23. 13:00 06.10.23. 13:00 06.10.23. 13:00 U tijeku
20 2023-0514 - Detaljni pregled servis NN motora S Terminala Žitnjak prema normama HRN EN 60079-17 i HRN EN 60079-19 JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 12.09.23. 09:00 09.10.23. 11:00 09.10.23. 11:00 U tijeku
21 2023-0585/AK Isporuka zaštitnih releja tip SIPROTEC za 6,3kV, 20kV i 35kV polja JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 21.09.23. 09:00 11.10.23. 09:00 11.10.23. 09:00 U tijeku
22 2023-0580/MP Otklanjanje nedostataka i ispitivanja čelične konstrukcije i cjevovoda prema zaključku nalaza Lloyd registra iz 2019. JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 20.09.23. 14:00 11.10.23. 09:00 11.10.23. 09:00 U tijeku
23 Projekt 2023-0565 Ispitivanje separatora na OS Dobra JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 20.09.23. 09:00 11.10.23. 11:00 11.10.23. 11:00 U tijeku
24 2023-0577 Radovi mehaničko kemijskog čišćenja spremnika A-2504 u sklopu generalnog remonta JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 21.09.23. 10:00 12.10.23. 09:00 12.10.23. 09:00 U tijeku
25 2023-0505 Radovi zamjene pragova na kolosijecima Terminala Žitnjak JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 12.09.23. 11:20 12.10.23. 10:00 12.10.23. 10:00 U tijeku
26 2023-0540 Isporuka vatrogasnog pjenila JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 13.09.23. 09:00 12.10.23. 11:00 12.10.23. 11:00 U tijeku
27 2023-0575/TR Metalizacija dijela površina spremnika A-1510 na Terminalu Omišalj i A-2504 na Terminalu Sisak u sklopu generalnog remonta JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 21.09.23. 14:00 12.10.23. 13:00 12.10.23. 13:00 U tijeku
28 2023-0573/MK Umjeravanje etalonskih posuda 100L i 500L i laboratorijskog viskozimetra/gustinomjera JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 20.09.23. 15:00 12.10.23. 15:00 12.10.23. 15:00 U tijeku
29 2023-0542 Zamjena rasvjetnih tijela na reflektorskim stupovima sa novom visokoučinkovitom LED rasvjetom na Terminalu Žitnjak JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 21.09.23. 11:11 19.10.23. 11:00 19.10.23. 11:00 U tijeku
30 2023-0561 Dobava zaporne armature s hidrauličkim aktuatorima JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 22.09.23. 15:00 20.10.23. 11:00 20.10.23. 11:00 U tijeku
31 2023-0564/MG Izvedbeni projekt generalnog remonta separatora na Terminalu Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 15.09.23. 11:00 30.10.23. 13:00 30.10.23. 13:00 U tijeku
32 izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Ljudevita Posavskog, kod zgrade Veruda 13-21 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 19.09.23. 09:00 25.09.23. 12:00 25.09.23. 12:00 Ponude otvorene
33 Usluga izrade studije o stambenim potrebama mladih na području grada Rijeke Grad Rijeka 18.09.23. 13:13 25.09.23. 12:00 25.09.23. 12:00 Ponude otvorene
34 2023-0512 Usluge kontrole količine i kvalitete naftnih derivata od 01.01.2024. – 31.12.2024. JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 28.08.23. 10:20 25.09.23. 11:00 25.09.23. 11:00 Ponude otvorene
35 2023-0549/AK Zaštita od korozije istakačke ruke 2 veza 1 JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 07.09.23. 15:00 22.09.23. 15:00 22.09.23. 15:00 Ponude otvorene
36 Tehnička priprema za postavu fitnes sprava na površini sjeverno od igrališta za igre s loptom u Ulici Sv.Kuzam između kućnog broja 9 i 11 [02-04-17/2023] - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 15.09.23. 09:00 21.09.23. 10:00 21.09.23. 10:00 Ponude otvorene
37 2023-0544/MK - Vatrogasna oprema za tehničke intervencije JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 30.08.23. 12:00 20.09.23. 12:00 20.09.23. 12:00 Ponude otvorene
38 Računala i računalna oprema - 1. redni broj Poziva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 19.09.23. 10:16 19.09.23. 10:30 19.09.23. 10:30 Ponude otvorene
39 2023-0474 - Izvođenje radova zamjene VN napojnog kabela nužnog napajanja i signalnih kabela nužnog isklopa za PTS 1 na Terminalu Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 22.08.23. 08:30 18.09.23. 11:00 18.09.23. 11:00 Ponude otvorene
40 2023-0536/MR Izrada idejnog rješenja, razvoj, implementacija i održavanje mrežne stranice Društva i tehničko-edukativna podrška Društvu JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 25.08.23. 12:00 15.09.23. 12:00 15.09.23. 12:00 Ponude otvorene
41 2023-0472-Održavanje mikrovalne radio komunikacijske mreže JANAF, d.d. 2023-2026 JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 18.08.23. 13:00 12.09.23. 13:00 12.09.23. 13:00 Ponude otvorene
42 izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg igrališta u Ulici Ljudevita Posavskog, kod zgrade Veruda 13-21 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 06.09.23. 12:30 12.09.23. 12:00 12.09.23. 12:00 Ponude otvorene
43 Postupak Izvođenje radova - javna rasvjeta Putinjina ulica u Puli - 1. redni broj Poziva Grad Pula 30.08.23. 16:00 11.09.23. 12:00 11.09.23. 12:00 Ponude otvorene
44 Stolarski radovi u poslovnom prostoru na adresi Adamićeva 6a - ponovljeni postupak Grad Rijeka 01.09.23. 10:06 11.09.23. 09:00 11.09.23. 09:00 Ponude otvorene
45 2023-0517/DM Građevinsko održavanje zgrade trafostanice PTS 2 i PTS 4 na Terminalu Omišalj - Izrada projektne dokumentacije - 1. krug RFx-a JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 10.08.23. 09:00 08.09.23. 14:00 08.09.23. 14:00 Ponude otvorene
46 2023-0520 - Održavanje ravnih krovova objekata na Terminalu Omišalj - Izrada projekta - JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 16.08.23. 15:00 08.09.23. 13:00 08.09.23. 13:00 Ponude otvorene
47 2023-0521/BAM Godišnji ug. za usluge ispitivanja i analize vibracijskog stanja, centriranja i balansiranja pump.agregana na Terminalima: Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak - 1. krug RFx-a JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 16.08.23. 13:10 07.09.23. 13:00 07.09.23. 13:00 Ponude otvorene
48 Građevinski radovi na poboljšanju prostornih kapaciteta centra RiHub Grad Rijeka 29.08.23. 13:00 06.09.23. 10:00 06.09.23. 10:00 Ponude otvorene
49 Jednostavna nabava za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju i opremanje kuhinje Osnovne škole Monte Zaro - 1. redni broj Poziva Grad Pula 23.08.23. 16:00 31.08.23. 12:00 31.08.23. 12:00 Ponude otvorene
50 Jednostavna nabava za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju i opremanje kuhinje Osnovne škole Stoja Grad Pula 23.08.23. 16:00 31.08.23. 12:00 31.08.23. 12:00 Ponude otvorene
51 Jednostavna nabava za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju i opremanje kuhinje Osnovne škole Tone Peruško Grad Pula 23.08.23. 16:00 31.08.23. 12:00 31.08.23. 12:00 Ponude otvorene
52 Jednostavna nabava za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju i opremanje kuhinje Osnovne škole Vidikovac Grad Pula 23.08.23. 16:00 31.08.23. 12:00 31.08.23. 12:00 Ponude otvorene
53 2023-0516/MR Čišćenje i ispitivanje sabirnih sanitarnih jama na Terminalu Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 08.08.23. 15:00 30.08.23. 15:00 30.08.23. 15:00 Ponude otvorene
54 2023-0509/MR Vijčani materijal i rezervni dijelovi za remont istakačke ruke 2 VEZ-a 1 TOM JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 02.08.23. 12:00 30.08.23. 12:00 30.08.23. 12:00 Ponude otvorene
55 Zamjena ulaznih vrata u OŠ - SE Dolac - ponovljeni postupak Grad Rijeka 22.08.23. 13:00 28.08.23. 13:00 28.08.23. 13:00 Ponude otvorene
56 Izrada idejnog rješenje rekonstrukcije-dogradnje dvodijelne dvorane OŠ Šijana Grad Pula 22.08.23. 12:00 28.08.23. 09:00 28.08.23. 09:00 Ponude otvorene
57 Nabava usluge sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina 2023/2024 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 15.08.23. 09:00 28.08.23. 09:00 28.08.23. 09:00 Ponude otvorene
58 Radovi na izgradnji dimnjaka kotlovnice upravne zgrade Korzo 16, Rijeka Grad Rijeka 17.08.23. 10:30 28.08.23. 09:00 28.08.23. 09:00 Ponude otvorene
59 2023-0502/TRV Održavanje stabilnog sustava gašenja CO2 i NOVEC 1230 i ispitivanje pripadnih posuda pod tlakom strojarskih instalacija Terminala Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 04.08.23. 09:00 25.08.23. 12:00 25.08.23. 12:00 Ponude otvorene
60 2023-0513/MK - Isporuka IC javljača požara vatrodojavnog sustava Det-tronics JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 03.08.23. 12:00 23.08.23. 12:00 23.08.23. 12:00 Ponude otvorene
61 2023-0469 - Lož ulje ekstra lako za potrebe kotlovnice centralnog grijanja na Terminalu Sisak JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 27.07.23. 09:00 22.08.23. 11:00 22.08.23. 11:00 Ponude otvorene
62 2023-0434 Laboratorijski instrument za određivanje kvalitete nafte JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 28.07.23. 08:08 22.08.23. 10:00 22.08.23. 10:00 Ponude otvorene
63 izrada projektne dokumentacije navodnjavanja zelenih površina uz D75 - glavni cjevovod s razvodima - 1. redni broj Poziva Grad Pula 11.08.23. 11:00 21.08.23. 12:00 21.08.23. 12:00 Ponude otvorene
64 2023-0493/MK Remont hidraulike istakačke ruke 2 VEZ-a 1 TOM JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 26.07.23. 15:00 17.08.23. 15:00 17.08.23. 15:00 Ponude otvorene
65 izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije Šetališta Nella Milottija – Passeggiata Nello Milotti - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.08.23. 12:00 17.08.23. 12:00 17.08.23. 12:00 Ponude otvorene
66 Komunikacijsko savjetovanje - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.08.23. 15:00 17.08.23. 12:00 17.08.23. 12:00 Ponude otvorene
67 2023-0478/AK Nabava guma JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 25.07.23. 15:00 16.08.23. 12:00 16.08.23. 12:00 Ponude otvorene
68 2023-0487/AK - Isporuka absorbenata za Terminale Omišalj, Sisak, Virje, Slavonski Brod i Žitnjak JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 25.07.23. 15:00 16.08.23. 12:00 16.08.23. 12:00 Ponude otvorene
69 Geodetske usluge za Raskrižje Ulice Vjekoslava Dukića i Ulice Tome Strižića [02-01-12/2023] - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 04.08.23. 09:00 11.08.23. 10:00 11.08.23. 10:00 Ponude otvorene
70 2023-0471/TRV Isporuka potrošnog materijala (tekućina za stakla, žarulje, ulje, ad blue, mirisi i sl.). *NATJEČAJ PONIŠTEN* JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 19.07.23. 09:00 09.08.23. 12:00 09.08.23. 12:00 Ponude otvorene
71 Obavljanje usluge stručnog i obračunskog nadzora i ostalih usluga elektrotehničke struke Grad Rijeka 02.08.23. 09:00 09.08.23. 10:00 09.08.23. 10:00 Ponude otvorene
72 2023-0457-Održavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i objektima JANAF-a, d.d. JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 14.07.23. 13:00 08.08.23. 11:00 08.08.23. 11:00 Ponude otvorene
73 Postupak 23-07-0084_Kontrolna ispitivanja_multifunkcionalno igralište Valica u Puli - 1. redni broj Poziva Grad Pula 31.07.23. 15:00 08.08.23. 10:00 08.08.23. 10:00 Ponude otvorene
74 Postupak 23-07-0082 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 28.07.23. 14:00 08.08.23. 10:00 08.08.23. 10:00 Ponude otvorene
75 2023-0463/TRV Isporuka i ugradnja klima uređaja na Terminalu Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 18.07.23. 15:00 07.08.23. 12:00 07.08.23. 12:00 Ponude otvorene
76 izrada projektne dokumentacije odvojka Valdebečkog puta - kod Planet Sport - 1. redni broj Poziva Grad Pula 31.07.23. 14:30 07.08.23. 12:00 07.08.23. 12:00 Ponude otvorene
77 2023-0465/BAM - Isporuka ekstra lakog lož ulja za potrebe grijanja na Terminalu Omišalj JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 14.07.23. 11:00 07.08.23. 10:00 07.08.23. 10:00 Ponude otvorene
78 2023-0464/MR Isporuka novih radio stanica JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko drušvo 14.07.23. 14:00 04.08.23. 12:00 04.08.23. 12:00 Ponude otvorene
79 Postupak 23-07-0081 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 26.07.23. 09:00 02.08.23. 09:00 02.08.23. 09:00 Ponude otvorene
80 Izrada konzervatorske podloge - k.č. 5462 i dr. sve k.o. Pula, obuhvat Bloka 21 (GUP Grada Pule) - 1. redni broj Poziva Grad Pula 21.07.23. 15:00 28.07.23. 10:00 28.07.23. 10:00 Ponude otvorene
81 Usluga izrade projekata postojećeg stanja - Grupa I. Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci i Grupa II. Veleučilište u Rijeci Grad Rijeka 20.07.23. 14:35 26.07.23. 09:00 26.07.23. 09:00 Ponude otvorene
82 Radna i zaštitna odjeća - 1. krug RFx-a Fortenova grupa 12.07.23. 11:15 25.07.23. 14:00 25.07.23. 14:00 Ponude otvorene
83 izrada konzervatorske podloge - k.č. 415/8 i *1000/2 k.o. Pula, dio Parka Monte Zaro - 1. redni broj Poziva Grad Pula 18.07.23. 09:00 25.07.23. 10:00 25.07.23. 10:00 Ponude otvorene
84 Zamjena ulaznih vrata u OŠ-SE Dolac Grad Rijeka 14.07.23. 15:00 21.07.23. 09:00 21.07.23. 09:00 Ponude otvorene
85 Licence za AutoCAD - godišnji najam - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 12.07.23. 09:00 20.07.23. 10:00 20.07.23. 10:00 Ponude otvorene
86 Postupak 23-07-0078_usluge nadzora_izgradnja igrališta Valica Grad Pula 14.07.23. 15:00 20.07.23. 10:00 20.07.23. 10:00 Ponude otvorene
87 Usluga čuvanja imovine i osoba za objekt Sortirnica na Mihačevoj Dragi - ponovljeni postupak Grad Rijeka 12.07.23. 13:25 18.07.23. 09:00 18.07.23. 09:00 Ponude otvorene
88 Obnova licenci Cisco Smartnet za 2023. Grad Rijeka 06.07.23. 16:00 14.07.23. 12:00 14.07.23. 12:00 Ponude otvorene
89 Usluga izrade projekta priveza broda Galeb Grad Rijeka 06.07.23. 12:00 14.07.23. 10:00 14.07.23. 10:00 Ponude otvorene
90 Usluga izrade stručnih podloga u svrhu analize optimalnih lokacija za izgradnju kompostane - Sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata - ponovljeni postupak Grad Rijeka 07.07.23. 16:00 14.07.23. 09:00 14.07.23. 09:00 Ponude otvorene
91 Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova za Izgradnju boćališta BK Draga na adresi Brig 24, Rijeka Grad Rijeka 06.07.23. 12:00 13.07.23. 09:00 13.07.23. 09:00 Ponude otvorene
92 Stolarski radovi u poslovnom prostoru na adresi Adamićeva 6a Grad Rijeka 07.07.23. 13:52 13.07.23. 09:00 13.07.23. 09:00 Ponude otvorene
93 Radovi preinake na instalaciji i dodatak regulaciji kotla OŠ Šijana - 2. redni broj Poziva Grad Pula 06.07.23. 09:00 11.07.23. 09:00 11.07.23. 09:00 Ponude otvorene
94 Nabava programske opreme Veeam Grad Rijeka 30.06.23. 13:45 06.07.23. 10:00 06.07.23. 10:00 Ponude otvorene
95 Geodetske usluge na Uređenju javnih površina i izgradnji pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg tvorničkog kompleksa Rikard Benčić [02-01-32/2023] Grad Rijeka 30.06.23. 13:34 06.07.23. 09:00 06.07.23. 09:00 Ponude otvorene
96 Usluga čuvanja imovine i osoba za objekt Sortirnica na Mihačevoj Dragi Grad Rijeka 29.06.23. 12:25 05.07.23. 09:00 05.07.23. 09:00 Ponude otvorene
97 Pružanje usluge voditelja projekta u fazi pripreme za izvođenje radova na rekonstrukciji Kandlerove ulice - 1. redni broj Poziva Grad Pula 16.06.23. 16:00 27.06.23. 14:00 27.06.23. 14:00 Ponude otvorene
98 Radovi na oborinskoj odvodnji dijela dvorišta OŠ Monte Zaro - 1. redni broj Poziva Grad Pula 21.06.23. 08:00 27.06.23. 10:00 27.06.23. 10:00 Ponude otvorene
99 Radovi preinake na instalaciji i dodatak regulaciji kotla OŠ Šijana - 1. redni broj Poziva Grad Pula 16.06.23. 14:00 26.06.23. 09:00 26.06.23. 09:00 Ponude otvorene
100 Najam, postava i održavanje kemijskih zahoda - 1. redni broj Poziva Grad Pula 16.06.23. 13:30 21.06.23. 12:00 21.06.23. 12:00 Ponude otvorene
101 Nabava usluga za stručne poslove izrade IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“ - 1. redni broj Poziva Grad Pula 13.06.23. 15:30 20.06.23. 23:59 20.06.23. 23:59 Ponude otvorene
102 Održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata - PONOVLJENI POSTUPAK - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 12.06.23. 15:00 20.06.23. 10:00 20.06.23. 10:00 Ponude otvorene
103 Usluga ispitivanja stabilnosti i sigurnosti stabla od loma, stanja truleži i strukture drva te praćenje stabilnosti stabala - Starih statuta i Kolodvorska ulica. - 1. redni broj Poziva Grad Pula 13.06.23. 14:00 20.06.23. 10:00 20.06.23. 10:00 Ponude otvorene
104 Postupak 23-06-0065 Grad Pula 08.06.23. 09:00 16.06.23. 14:00 16.06.23. 14:00 Ponude otvorene
105 Nabava usluga ispisa i kuvertiranja Grad Rijeka 09.06.23. 15:00 16.06.23. 10:00 16.06.23. 10:00 Ponude otvorene
106 Izvođenje radova zamjene drvene obloge terase na PPO Srdoči - ponovljeni postupak Grad Rijeka 08.06.23. 08:00 13.06.23. 10:00 13.06.23. 10:00 Ponude otvorene
107 Uređenje prostorija odgojnih skupina u PPO Vidrice Grad Rijeka 31.05.23. 16:00 09.06.23. 10:00 09.06.23. 10:00 Ponude otvorene
108 Dobava i montaža sustava tehničke zaštite - protuprovale, protuprepada i videonadzora na T objektu Grad Rijeka 26.05.23. 09:00 06.06.23. 12:00 06.06.23. 12:00 Ponude otvorene
109 Održavanje softvera za nadzor prometa sa i prema Internetu - Fortigate i Fortianalyzer za 2023. Grad Rijeka 25.05.23. 15:00 06.06.23. 10:00 06.06.23. 10:00 Ponude otvorene
110 izvođenje el. priključka od KPMO do postojećih kućišta radarskih mjerila brzine Grad Pula 26.05.23. 16:00 06.06.23. 10:00 06.06.23. 10:00 Ponude otvorene
111 Nabava higijenskog materijala [09-00-09/2023] Grad Rijeka 22.05.23. 14:00 31.05.23. 09:00 31.05.23. 09:00 Ponude otvorene
112 Radovi na zamjeni obloge stropova u PPO Galeb - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 18.05.23. 09:00 26.05.23. 10:00 26.05.23. 10:00 Ponude otvorene
113 izrada konzervatorske podloge - k.č. 415/8 i *1000/2 k.o. Pula, dio Parka Monte Zaro - 1. redni broj Poziva Grad Pula 19.05.23. 13:30 25.05.23. 10:00 25.05.23. 10:00 Ponude otvorene
114 Radovi na uređenju sanitarnog čvora i prostorija odgojnih skupina u PPO Krnjevo - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 17.05.23. 09:00 24.05.23. 10:00 24.05.23. 10:00 Ponude otvorene
115 Usluga stručnjaka za tehničku podršku (STP) u sklopu projekta e-Škole - 1. redni broj Poziva Grad Pula 15.05.23. 12:00 24.05.23. 09:00 24.05.23. 09:00 Ponude otvorene
116 Sanacija drvene vanjske stolarije poslovnog prostora Doma za starije osobe Kantrida, U. I. Tomee 8 - drugi ponovljeni postupak Grad Rijeka 17.05.23. 11:07 23.05.23. 09:00 23.05.23. 09:00 Ponude otvorene
117 Održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata [09-00-03/2023] Grad Rijeka 11.05.23. 11:00 17.05.23. 10:00 17.05.23. 10:00 Ponude otvorene
118 Sanacija drvene vanjske stolarije u poslovnom prostoru na adresi Adamićeva 4 Grad Rijeka 10.05.23. 14:44 17.05.23. 09:00 17.05.23. 09:00 Ponude otvorene
119 Nabava softvera proizvođača Red Hat - Linux za 2023. Grad Rijeka 10.05.23. 16:00 16.05.23. 10:00 16.05.23. 10:00 Ponude otvorene
120 Nabava produljenja održavanja programske opreme KEMP - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 08.05.23. 16:00 15.05.23. 09:00 15.05.23. 09:00 Ponude otvorene
121 Priprema krova zgrade predmetne nastave OŠ Veli Vrh za postavljanje solarne elektrane - 1. redni broj Poziva Grad Pula 04.05.23. 14:00 12.05.23. 12:00 12.05.23. 12:00 Ponude otvorene
122 Postupak 23-05-0056 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 05.05.23. 16:00 11.05.23. 12:00 11.05.23. 12:00 Ponude otvorene
123 usluga postavljanja, skidanja, održavanja, zamjene i skladištenja psiholoških brana na plažama na području Grada Pula-Pola i to: kupalište Valkane, kupalište Stoja, plaža Hidrobaza, plaža Ambrela Grad Pula 04.05.23. 14:00 10.05.23. 12:00 10.05.23. 12:00 Ponude otvorene
124 sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana plaže Hidrobaza - 1. redni broj Poziva Grad Pula 26.04.23. 20:00 09.05.23. 10:00 09.05.23. 10:00 Ponude otvorene
125 Dovoz i montaža pontona na kupalištu Mornar prije ljetne sezone te odvoz s kupališta Mornar nakon ljetne sezone odnosno poslije 15. rujna - 1. redni broj Poziva Grad Pula 21.04.23. 10:00 04.05.23. 12:00 04.05.23. 12:00 Ponude otvorene
126 Izvođenje radova na uklanjanju građevine (barake) u Revelanteovoj ulici u Puli - 1. redni broj Poziva Grad Pula 26.04.23. 09:00 04.05.23. 12:00 04.05.23. 12:00 Ponude otvorene
127 Predmet nabave je popravak uništene fasade sanitarnog čvora_ponovljeni postupak - 1. redni broj Poziva Grad Pula 22.04.23. 09:00 03.05.23. 10:00 03.05.23. 10:00 Ponude otvorene
128 Nabava papirnate konfekcije - 1. redni broj Poziva Grad Pula 27.04.23. 09:00 03.05.23. 10:00 03.05.23. 10:00 Ponude otvorene
129 Izvođenje radova zamjene drvene obloge terase na PPO Srdoči - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 25.04.23. 14:00 03.05.23. 10:00 03.05.23. 10:00 Ponude otvorene
130 Rampa za ulaz u more - plaža Kostanj Grad Rijeka 25.04.23. 16:00 03.05.23. 09:00 03.05.23. 09:00 Ponude otvorene
131 sanacija starog željezničkog mosta Mandrač - Valelunga - 1. redni broj Poziva Grad Pula 14.04.23. 08:00 02.05.23. 10:00 02.05.23. 10:00 Ponude otvorene
132 Sanacija drvene vanjske stolarije poslovnog prostora Doma za starije osobe Kantrida, U. I. Tomee 8 – ponovljeni postupak Grad Rijeka 18.04.23. 09:00 02.05.23. 09:00 02.05.23. 09:00 Ponude otvorene
133 održavanje javnih pisoara - 1. redni broj Poziva Grad Pula 20.04.23. 12:00 28.04.23. 12:00 28.04.23. 12:00 Ponude otvorene
134 sanacija nožice plaže, stabilizacija školjere na perima, ravnanje i prihrana plaže Hidrobaza - 1. redni broj Poziva Grad Pula 13.04.23. 13:30 21.04.23. 10:00 21.04.23. 10:00 Ponude otvorene
135 Izvođenje radova u poslovnom prostoru na adresi Milutina Barača 16b Grad Rijeka 13.04.23. 16:00 20.04.23. 13:00 20.04.23. 13:00 Ponude otvorene
136 Dohranjivanje plaža šljunkom - ponovljeni postupak Grad Rijeka 12.04.23. 13:00 20.04.23. 10:00 20.04.23. 10:00 Ponude otvorene
137 izrada projektne dokumentacije STEM parka u sklopu Parka Monte Zaro. Grad Pula 06.04.23. 15:00 14.04.23. 10:00 14.04.23. 10:00 Ponude otvorene
138 popravak uništene fasade sanitarnog čvora - 2. redni broj Poziva Grad Pula 07.04.23. 10:00 12.04.23. 12:00 12.04.23. 12:00 Ponude otvorene
139 Radovi na održavanju objekata i uređaja na plažama (građevinsko-obrtnički radovi) Grad Rijeka 05.04.23. 15:00 12.04.23. 10:00 12.04.23. 10:00 Ponude otvorene
140 Izvođenje radova na uklanjanju građevine (barake) u Revelanteovoj ulici u Puli Grad Pula 30.03.23. 09:00 07.04.23. 12:00 07.04.23. 12:00 Ponude otvorene
141 Usluga provedbe postupka javne nabave za projekt dogradnje DV Centar. - 2. redni broj Poziva Grad Pula 28.03.23. 16:20 04.04.23. 15:00 04.04.23. 15:00 Ponude otvorene
142 Usluga izrade projektne dokumentacije i troškovnika za energetsku obnovu zgrade DV Mali svijet PO Veruda - 1. redni broj Poziva Grad Pula 24.03.23. 15:00 31.03.23. 09:00 31.03.23. 09:00 Ponude otvorene
143 Projekt "Kontrola i suzbijanje populacije galebova klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na objektima šireg područja Grada Pule za 2023. Grad Pula 21.03.23. 16:00 30.03.23. 09:00 30.03.23. 09:00 Ponude otvorene
144 Usluge preseljenja stvari u/iz poslovnih prostorije Grada u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 23.03.23. 10:00 29.03.23. 10:00 29.03.23. 10:00 Ponude otvorene
145 Sanacija drvene vanjske stolarije poslovnog prostora Doma za starije osobe Kantrida, U. I. Tomee 8 Grad Rijeka 23.03.23. 08:15 29.03.23. 09:00 29.03.23. 09:00 Ponude otvorene
146 Usluga izrade projektne dokumentacije za Ulicu planske oznake OU4-a faza II na Martinkovcu [02-01-17/2023] Grad Rijeka 20.03.23. 15:00 28.03.23. 09:00 28.03.23. 09:00 Ponude otvorene
147 sanacija dijela ploče sunčališta na kupalištu Stoja. - 1. redni broj Poziva Grad Pula 17.03.23. 13:00 27.03.23. 12:00 27.03.23. 12:00 Ponude otvorene
148 Prioritetna sanacija plaža na području grada Rijeke [02-04-21/2023] Grad Rijeka 21.03.23. 14:00 27.03.23. 10:00 27.03.23. 10:00 Ponude otvorene
149 Usluga izrade konzervatorskog elaborata s arheološkim istraživanjem koji sadrži prijedlog prezentacije zida na Trgu Ivana Klobučarića Grad Rijeka 15.03.23. 16:00 24.03.23. 10:00 24.03.23. 10:00 Ponude otvorene
150 Dohranjivanje plaža šljunkom [02-04-22/2023] - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 16.03.23. 09:00 24.03.23. 10:00 24.03.23. 10:00 Ponude otvorene
151 Izrada sustava djelomičnog hlađenja dvorane OŠ Veli Vrh - 2. redni broj Poziva Grad Pula 17.03.23. 09:00 24.03.23. 09:00 24.03.23. 09:00 Ponude otvorene
152 Nabava sprava za dječja igrališta [02-04-03/2023] - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 14.03.23. 09:00 23.03.23. 10:00 23.03.23. 10:00 Ponude otvorene
153 Zamjena vanjske stolarije u dva stana na adresi Tizianova 28 Grad Rijeka 14.03.23. 16:00 21.03.23. 10:00 21.03.23. 10:00 Ponude otvorene
154 Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke za 2023 - ponovljeni postupak Grad Rijeka 09.03.23. 14:30 15.03.23. 12:00 15.03.23. 12:00 Ponude otvorene
155 Nabava produljenja održavanja programske opreme VMware vSphere Grad Rijeka 07.03.23. 15:00 15.03.23. 10:00 15.03.23. 10:00 Ponude otvorene
156 izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i troškovnika uređenja dijela okoliša Amfiteatra - 1. redni broj Poziva Grad Pula 27.02.23. 14:00 06.03.23. 12:00 06.03.23. 12:00 Ponude otvorene
157 izrada projektne dokumentacije STEM parka u sklopu Parka Monte Zaro - 1. redni broj Poziva Grad Pula 22.02.23. 16:00 02.03.23. 12:00 02.03.23. 12:00 Ponude otvorene
158 izrada dijela nove ograde uz stube za pristup moru Valkane zapad - 1. redni broj Poziva Grad Pula 22.02.23. 16:00 01.03.23. 12:00 01.03.23. 12:00 Ponude otvorene
159 Odštopavanje kanalizacije u objektima u vlasništvu Grada Rijeke - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 22.02.23. 14:00 28.02.23. 10:00 28.02.23. 10:00 Ponude otvorene
160 Edukacija kuhinjskog osoblja o zdravoj prehrani Grad Pula 15.02.23. 09:00 27.02.23. 09:00 27.02.23. 09:00 Ponude otvorene
161 Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Trga Republike u Puli Grad Pula 15.02.23. 09:00 22.02.23. 14:00 22.02.23. 14:00 Ponude otvorene
162 Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih površina za potrebe mjesnih odbora i ploča riječkih šetnica na području grada Rijeke Grad Rijeka 14.02.23. 10:00 22.02.23. 10:00 22.02.23. 10:00 Ponude otvorene
163 Nabava usluga upravljanja i održavanja višestambene zgrade u Pomeru, Pomer 16 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 16.02.23. 09:00 21.02.23. 09:40 21.02.23. 09:40 Ponude otvorene
164 Nabava softvera za upravljanjem prostora „Inkubatora za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana“ - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 08.02.23. 15:00 20.02.23. 10:00 20.02.23. 10:00 Ponude otvorene
165 Izrada dokumenta Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pula-Pola te izrada dokumenta Plan djelovanja civilne zaštite Grada Pula-Pola - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.02.23. 11:00 17.02.23. 10:00 17.02.23. 10:00 Ponude otvorene
166 Održavanje trgova i stubišta na području grada Rijeke za 2023. godinu [02-04-05/2023] Grad Rijeka 09.02.23. 16:00 16.02.23. 10:00 16.02.23. 10:00 Ponude otvorene
167 Održavanje i isticanje zastava - ponovljeni postupak (02-04-26/2023) - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 09.02.23. 09:00 15.02.23. 10:00 15.02.23. 10:00 Ponude otvorene
168 Usluga grafičkog dizajna, oblikovanja i grafičke pripreme promotivnih materijala za potrebe Grada Pule - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.02.23. 10:00 15.02.23. 10:00 15.02.23. 10:00 Ponude otvorene
169 Izrada sustava djelomičnog hlađenja dvorane OŠ Veli Vrh - 1. redni broj Poziva Grad Pula 08.02.23. 09:00 15.02.23. 09:00 15.02.23. 09:00 Ponude otvorene
170 17-00-61/2022 Izvođenje radova na zamjeni toplovoda u krugu Osnovne škole Vladimir Gortan, Prilaz Vladimira Gortana 2, Rijeka - ponovljeni postupak Grad Rijeka 06.02.23. 16:00 14.02.23. 10:00 14.02.23. 10:00 Ponude otvorene
171 Geodetske usluge [02-04-12/2023] Grad Rijeka 07.02.23. 16:00 14.02.23. 10:00 14.02.23. 10:00 Ponude otvorene
172 Usluga fotografiranja i snimanja manifestacija od interesa Grada u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 31.01.23. 11:00 07.02.23. 11:00 07.02.23. 11:00 Ponude otvorene
173 Usluga press clippinga - praćenje tiska i elektronskih medija u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 31.01.23. 11:00 07.02.23. 10:00 07.02.23. 10:00 Ponude otvorene
174 Usluga izrade dokumentacije potrebne za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene u 2023. godini - ponovljeni postupak Grad Rijeka 31.01.23. 14:00 07.02.23. 10:00 07.02.23. 10:00 Ponude otvorene
175 Nabava usluge za provođenje marketinške kampanje na projektu Centar podrške 521 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 30.01.23. 10:00 07.02.23. 09:00 07.02.23. 09:00 Ponude otvorene
176 Usluga video prijenosa uživo događaja od interesa Grada Pule - 1. redni broj Poziva Grad Pula 26.01.23. 12:00 01.02.23. 11:00 01.02.23. 11:00 Ponude otvorene
177 Usluga televizije i medijskog praćenja sjednica Gradskog vijeća Grada Pule u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 24.01.23. 13:30 01.02.23. 10:00 01.02.23. 10:00 Ponude otvorene
178 Nabava licenci za MS Office Grad Pula 24.01.23. 09:00 31.01.23. 10:00 31.01.23. 10:00 Ponude otvorene
179 Izvođenje građevinsko - obrtničkih radova u poslovnom prostoru na adresi u Rijeci, Žrtava fašizma 2A (zakupnik: DM Oprema d.o.o. Rijeka) - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 24.01.23. 16:00 31.01.23. 10:00 31.01.23. 10:00 Ponude otvorene
180 Radovi na uređenju praznog poslovnog prostora u Rijeci, Ivana Grohovca 7a Grad Rijeka 17.01.23. 16:00 24.01.23. 09:00 24.01.23. 09:00 Ponude otvorene
181 Usluge tiskanja materijala Grad Rijeka 13.01.23. 16:00 20.01.23. 10:00 20.01.23. 10:00 Ponude otvorene
182 Održavanje i nadogradnja licenci za aplikacijski server Magic RIA za 2023. godinu Grad Rijeka 03.01.23. 16:00 10.01.23. 11:00 10.01.23. 11:00 Ponude otvorene
183 Izrada projekata postojećeg stanja za objekte javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke [17-00-56/2022] - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 28.12.22. 08:00 09.01.23. 10:00 09.01.23. 10:00 Ponude otvorene
184 Usluga novelacije projektne dokumentacije Sportsko-rekreacijskog centra Mostanje Grad Karlovac 30.12.22. 12:00 09.01.23. 09:00 09.01.23. 09:00 Ponude otvorene
185 Održavanje licenci za GIS - Geomedia Grad Rijeka 30.12.22. 12:00 05.01.23. 14:00 05.01.23. 14:00 Ponude otvorene
186 Održavanje i nadogradnja Oracle apex i Designer aplikacija za 2023. godinui - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 30.12.22. 12:00 05.01.23. 11:00 05.01.23. 11:00 Ponude otvorene
187 Nabava ključarsko-bravarskih usluga s potrošnim materijalom u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 29.12.22. 14:00 04.01.23. 12:00 04.01.23. 12:00 Ponude otvorene
188 Održavanje softvera za dokumentacijski sustav (DMS) za 2023. godinu - 1. redni broj Poziva Grad Rijeka 30.12.22. 10:03 04.01.23. 10:00 04.01.23. 10:00 Ponude otvorene
189 Održavanje i dorade sustava "Objedinjena naplata troškova stanovanja (ONTIS)" za 2023. godinu Grad Rijeka 23.12.22. 14:00 29.12.22. 12:00 29.12.22. 12:00 Ponude otvorene
190 Nabava radova na izgradnji skloništa - 1. redni broj Poziva Grad Pula 23.12.22. 09:00 29.12.22. 09:00 29.12.22. 09:00 Ponude otvorene
191 nabava kučica za mačke "Madeira" ili jednako vrijedne Grad Pula 23.12.22. 09:00 29.12.22. 09:00 29.12.22. 09:00 Ponude otvorene
192 Održavanje Oracle baza podataka za 2023. godinu Grad Rijeka 20.12.22. 08:00 28.12.22. 10:00 28.12.22. 10:00 Ponude otvorene
193 Usluga osiguranja informatičke opreme [08-00-02/2022] Grad Rijeka 21.12.22. 14:00 28.12.22. 08:30 28.12.22. 08:30 Ponude otvorene
194 Postupak 22-12-0076 , Nabava i integracija informacijskog sustava sa pripadajućom mobilnom opremom za rad komunalnih redara na terenu - 1. redni broj Poziva Grad Pula 15.12.22. 14:00 23.12.22. 08:30 23.12.22. 08:30 Ponude otvorene
195 Dobava i montaža platformskog lifta za osobe s ograničnom pokretljivošću - 1. redni broj Poziva Grad Pula 14.12.22. 10:00 22.12.22. 12:00 22.12.22. 12:00 Ponude otvorene
196 Sanacija dijela ravnog krova OŠ Vidikovac- 1. redni broj Poziva Grad Pula 14.12.22. 09:00 22.12.22. 09:00 22.12.22. 09:00 Ponude otvorene
197 ČUVARSKE USLUGE ZA 2023. Grad Karlovac 16.12.22. 15:00 22.12.22. 09:00 22.12.22. 09:00 Ponude otvorene
198 Nabava poklon bona za osposobljavanje kandidata za vozača B kategorije - 1. redni broj Poziva Grad Pula 14.12.22. 09:00 21.12.22. 09:00 21.12.22. 09:00 Ponude otvorene
199 Sanacija obalnog zida Stoja - 1. redni broj Poziva Grad Pula 15.12.22. 13:30 21.12.22. 09:00 21.12.22. 09:00 Ponude otvorene
200 Ispitivanja iz područja zaštite na radu i zaštite od požara - 1. redni broj Poziva Grad Pula 15.12.22. 09:00 20.12.22. 09:00 20.12.22. 09:00 Ponude otvorene
201 učvršćivanje i plombiranje potpornog zida Stara klaonica - 1. redni broj Poziva Grad Pula 12.12.22. 10:00 19.12.22. 10:00 19.12.22. 10:00 Ponude otvorene
202 Održavanje računala i računalne opreme u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 05.12.22. 14:00 13.12.22. 12:00 13.12.22. 12:00 Ponude otvorene
203 Nabava skutera - 1. redni broj Poziva Grad Pula 05.12.22. 12:00 13.12.22. 10:00 13.12.22. 10:00 Ponude otvorene
204 USLUGE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI STARIH I BOLESNIH OSOBA ZA 2023. GODINU Grad Karlovac 06.12.22. 10:00 13.12.22. 09:00 13.12.22. 09:00 Ponude otvorene
205 SANACIJA ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA I INSTALACIJE ZA ZAŠTITU OD MUNJE NA STAROM GRADU DUBOVCU Grad Karlovac 07.12.22. 15:00 13.12.22. 09:00 13.12.22. 09:00 Ponude otvorene
206 Poziv na dostavu ponuda - dobava i postava nadstrešnica za stajališta javnog gradskog prijevoza Grad Pula 01.12.22. 12:00 09.12.22. 14:00 09.12.22. 14:00 Ponude otvorene
207 izvođenje radova sanacije inox rukohvata na rampi za invalide na kupalištu Valkane - 1. redni broj Poziva Grad Pula 01.12.22. 10:00 07.12.22. 10:00 07.12.22. 10:00 Ponude otvorene
208 izvođenje radova izgradnje javne rasvjete Ulica Vidikovac - prema Vodotornju Grad Pula 23.11.22. 09:00 30.11.22. 10:00 30.11.22. 10:00 Ponude otvorene
209 Dječji vrtić Zadobarje prenamjena prostora-ponovljeni postupak Grad Karlovac 23.11.22. 11:00 29.11.22. 11:00 29.11.22. 11:00 Ponude otvorene
210 Nabava Mikroservisa za potrebe aplikacijske platforme CP 521 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 17.11.22. 11:00 24.11.22. 12:00 24.11.22. 12:00 Ponude otvorene
211 Usluga rasvjete na manifestaciji - Blagdani u promenadi (Advent u Karlovcu) - PONOVLJENI POSTUPAK - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 16.11.22. 14:00 22.11.22. 09:00 22.11.22. 09:00 Ponude otvorene
212 Usluga grafičkog dizajna i pripreme za tisak i web stranice te usluga tiskanja i isporuke Službenih novina Grada Pule u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.11.22. 13:00 21.11.22. 12:00 21.11.22. 12:00 Ponude otvorene
213 Usluga najma fotokopirnih uređaja u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.11.22. 13:30 21.11.22. 11:00 21.11.22. 11:00 Ponude otvorene
214 Usluga objavljivanja oglasa u dnevnom tisku za potrebe upravnih tijela Grada Pule u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.11.22. 15:00 21.11.22. 10:00 21.11.22. 10:00 Ponude otvorene
215 Usluga izrade idejnog projekta za rekonstrukciju Ulice Valmade i Ulice Komunal u Puli Grad Pula 10.11.22. 15:00 21.11.22. 09:00 21.11.22. 09:00 Ponude otvorene
216 Nabava pogonskog goriva za službena vozila Grada Pule- motorni benzin i dizel gorivo u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 08.11.22. 12:00 17.11.22. 10:00 17.11.22. 10:00 Ponude otvorene
217 Usluga izrade projekta Strategije zelene urbane obnove Grada Pula-Pola - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.11.22. 13:00 17.11.22. 10:00 17.11.22. 10:00 Ponude otvorene
218 Nabava programa OfficePoint 2.1 za uredsko poslovanje, ev. br. 267/22 Grad Karlovac 07.11.22. 13:00 16.11.22. 12:00 16.11.22. 12:00 Ponude otvorene
219 Usluga integracije Uredskog poslovanja i digitalnih potpisa, ev. br. 266/22 Grad Karlovac 07.11.22. 12:00 16.11.22. 10:00 16.11.22. 10:00 Ponude otvorene
220 Izvođenje radova na izgradnji II faze istočnog odvojka Mihovilovićeve ulice u Puli Grad Pula 10.11.22. 13:00 16.11.22. 10:00 16.11.22. 10:00 Ponude otvorene
221 Usluga rasvjete na manifestaciji - Blagdani na promenadi (Advent u Karlovcu) Grad Karlovac 09.11.22. 09:00 15.11.22. 10:00 15.11.22. 10:00 Ponude otvorene
222 Bezalkoholna pića, topli napitci te ostala roba u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 07.11.22. 12:30 14.11.22. 11:00 14.11.22. 11:00 Ponude otvorene
223 Održavanje i servisiranje sustava dojave požara, tehničke zaštite i CTN-a u 2023. godini - 1. redni broj Poziva Grad Pula 07.11.22. 12:30 14.11.22. 10:00 14.11.22. 10:00 Ponude otvorene
224 Loživo ulje ekstra lako LU EL - 1. redni broj Poziva Grad Pula 03.11.22. 12:00 11.11.22. 10:00 11.11.22. 10:00 Ponude otvorene
225 Usluga implementacije novog web dizajna i restrukturiranje sadržaja i prilagodbu programskih dijelova web sjedišta i web aplikacije Grada Pule - 1. redni broj Poziva Grad Pula 03.11.22. 14:45 09.11.22. 10:00 09.11.22. 10:00 Ponude otvorene
226 Postavljanje ograde - dječje igralište u Zahtilinoj ulici u Puli Grad Pula 31.10.22. 15:00 07.11.22. 10:00 07.11.22. 10:00 Ponude otvorene
227 Postupak 22-10-0042 - Usluga izrade idejnog projekta za rekonstrukciju Dukićeve ulice u Puli Grad Pula 28.10.22. 14:00 03.11.22. 14:00 03.11.22. 14:00 Ponude otvorene
228 Loživo ulje extra lako (EURO LU EL) - 1. redni broj Poziva Grad Pula 19.10.22. 16:00 27.10.22. 11:00 27.10.22. 11:00 Ponude otvorene
229 Postupak 22-10-0037 - 1. redni broj Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije stambene zgrade na dijelu k.č. br. 660/1 k.o. Pula Grad Pula 12.10.22. 17:00 21.10.22. 11:00 21.10.22. 11:00 Ponude otvorene
230 Postupak 22-10-0038 - izrada idejnog projekta za uređenje sportsko rekreacijske zone Stoja- Valovine u Puli Grad Pula 13.10.22. 10:00 19.10.22. 14:00 19.10.22. 14:00 Ponude otvorene
231 vršenje usluge nadzora nad izvođenjem radova proboja Uspona na Kaštel Grad Pula 11.10.22. 09:00 19.10.22. 09:00 19.10.22. 09:00 Ponude otvorene
232 NAJAM LEDENOG TOBOGANA I MOBILNOG KLIZALIŠTA Grad Karlovac 13.10.22. 10:00 19.10.22. 09:00 19.10.22. 09:00 Ponude otvorene
233 Loživo ulje ekstra lako LU EL - 1. redni broj Poziva Grad Pula 06.10.22. 11:00 17.10.22. 10:00 17.10.22. 10:00 Ponude otvorene
234 Poziv na dostavu ponude za izvođenje radova na uklanjanju 13 objekata na Valovinama – Fižela na k.č.br. 5325/1 k.o. Pula i dr. Grad Pula 03.10.22. 15:00 12.10.22. 09:00 12.10.22. 09:00 Ponude otvorene
235 Prometni elaborat Analiza razine uslužnosti uz odabir optimalnog varijantnog rješenja raskrižja Mletačke-Mutilske-Marulićeve-Dalmationove ulice (Trg Republike) u Puli. Grad Pula 04.10.22. 16:00 10.10.22. 14:00 10.10.22. 14:00 Ponude otvorene
236 Postupak 22-09-0031 Projektantske usluge - glavni projekti za potrebe izgradnje prometnice s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKI - 2. i 3. faza Valdebečki put u Puli Grad Pula 23.09.22. 11:00 07.10.22. 11:00 07.10.22. 11:00 Ponude otvorene
237 UKLANJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA IZNAD ZONE LOGORIŠTE Grad Karlovac 26.09.22. 15:00 05.10.22. 09:00 05.10.22. 09:00 Ponude otvorene
238 Usluga izrade Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja za potrebe projektiranja i izrada geodetskog elaborata evidentiranja građevina - dio bivše vojarne Vallelunga Grad Pula 26.09.22. 12:00 04.10.22. 10:00 04.10.22. 10:00 Ponude otvorene
239 Izrada idejnog rješenja te glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje djela Osječke ulice u Puli - 1. redni broj Poziva Grad Pula 23.09.22. 12:00 30.09.22. 14:00 30.09.22. 14:00 Ponude otvorene
240 Usluge televizije i medijskog praćenja sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 1. redni broj Poziva Grad Pula 20.09.22. 12:00 28.09.22. 10:00 28.09.22. 10:00 Ponude otvorene
241 Postupak 22-09-0028 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 19.09.22. 15:30 26.09.22. 09:00 26.09.22. 09:00 Ponude otvorene
242 Izvođenje radova na izgradnji parkirališta na raskrižju Argonautska i Rašporske ulice u Puli. - 2. redni broj Poziva Grad Pula 26.08.22. 09:00 19.09.22. 09:00 19.09.22. 09:00 Ponude otvorene
243 Rušenje derutnog mola na otoku Veruda (Fratarski otok) - 1. redni broj Poziva Grad Pula 07.09.22. 09:00 12.09.22. 14:00 12.09.22. 14:00 Ponude otvorene
244 PROMETNA STUDIJA BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE GRADA KARLOVCA Grad Karlovac 02.09.22. 10:00 08.09.22. 09:00 08.09.22. 09:00 Ponude otvorene
245 Sanacija stadiona Branko Čavlović Čavlek - Kontejner za doping kontrolu i pružanje prve pomoći i oprema pomoćnog igrališta sa umjetnom travom Grad Karlovac 26.08.22. 08:00 02.09.22. 12:00 02.09.22. 12:00 Ponude otvorene
246 IZGRADNJA SOLARNE JAVNE RASVJETE DIJELA ULICE ŠANTAMARINA - 1. redni broj Poziva Grad Pula 18.08.22. 15:00 29.08.22. 14:00 29.08.22. 14:00 Ponude otvorene
247 Postupak 22-08-0024 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 23.08.22. 14:00 29.08.22. 14:00 29.08.22. 14:00 Ponude otvorene
248 Usluga izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš ,,Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027." - 1. redni broj Poziva Grad Pula 22.08.22. 16:00 29.08.22. 10:00 29.08.22. 10:00 Ponude otvorene
249 Uređenje društvenog doma Ćurjaki, ev.br. 252/22 - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 18.08.22. 10:00 25.08.22. 09:00 25.08.22. 09:00 Ponude otvorene
250 Usluga izrade Prometne stručne podloge Grad Karlovac 12.08.22. 15:00 24.08.22. 12:00 24.08.22. 12:00 Ponude otvorene
251 Obnova podloge - dječje igralište Vunsko polje - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 18.08.22. 09:00 24.08.22. 09:00 24.08.22. 09:00 Ponude otvorene
252 Dječji vrtić Zadobarje prenamjena prostora Grad Karlovac 11.08.22. 14:00 22.08.22. 12:00 22.08.22. 12:00 Ponude otvorene
253 Nabava licenci za MS Office - 1. redni broj Poziva Grad Pula 09.08.22. 14:00 17.08.22. 10:00 17.08.22. 10:00 Ponude otvorene
254 Nabava Sustava (aplikacije) za javne pozive i natječaje - 1. redni broj Poziva Grad Pula 04.08.22. 14:00 16.08.22. 10:00 16.08.22. 10:00 Ponude otvorene
255 Postupak 22-08-0017 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 04.08.22. 10:00 09.08.22. 13:00 09.08.22. 13:00 Ponude otvorene
256 Izrada projektne dokumentacije za pothodnik Grad Karlovac 20.07.22. 14:00 04.08.22. 09:00 04.08.22. 09:00 Ponude otvorene
257 Izrada i provedba predstave "Mali znanstvenici" - 1. redni broj Poziva Grad Pula 14.07.22. 09:00 20.07.22. 09:00 20.07.22. 09:00 Ponude otvorene
258 Klima uređaji sa dobavom i ugradnjom - 1. redni broj Poziva Grad Pula 06.07.22. 13:00 12.07.22. 10:00 12.07.22. 10:00 Ponude otvorene
259 Najam atrakcije - PANORAMSKI KOTAČ, za manifestaciju "Dani piva" Grad Karlovac 30.06.22. 14:00 06.07.22. 12:00 06.07.22. 12:00 Ponude otvorene
260 Nabava defibrilatora - 1. redni broj Poziva Grad Pula 28.06.22. 12:00 06.07.22. 10:00 06.07.22. 10:00 Ponude otvorene
261 Radovi na izradi površinske protuklizne obrade kolnika Grad Karlovac 15.06.22. 13:00 27.06.22. 13:00 27.06.22. 13:00 Ponude otvorene
262 Usluga izrade projektne dokumentacije parkirališta kod izvorišta G.Mekušje Grad Karlovac 27.05.22. 15:00 07.06.22. 10:00 07.06.22. 10:00 Ponude otvorene
263 Usluga izrade projektne dokumentacije Vrbanićev perivoj Grad Karlovac 27.05.22. 15:00 07.06.22. 09:00 07.06.22. 09:00 Ponude otvorene
264 Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Vatrogasnog doma Velika Jelsa Grad Karlovac 12.05.22. 15:00 19.05.22. 09:00 19.05.22. 09:00 Ponude otvorene
265 Cestovni prijevoz - vozila nosivosti min. 24t - 1. krug RFx-a Fortenova grupa 04.05.22. 14:45 18.05.22. 14:00 18.05.22. 14:00 Ponude otvorene
266 Cestovni prijevoz - vozila nosivosti do cca 8,4t, bez režima i hladnjača - 1. krug RFx-a Fortenova grupa 22.04.22. 16:55 10.05.22. 14:00 10.05.22. 14:02 Ponude otvorene
267 Sanacija prostorija NK Ilovac Grad Karlovac 02.05.22. 11:00 09.05.22. 10:00 09.05.22. 10:00 Ponude otvorene
268 Smještaj sudionika manifestacije "Međunarodni festival folklora" Grad Karlovac 27.04.22. 10:00 06.05.22. 10:00 06.05.22. 10:00 Ponude otvorene
269 Usluga najma dvije pozornice za glazbeno scenske nastupe za manifestacije u sklopu događanja "Zvjezdano ljeto" Grad Karlovac 19.04.22. 09:30 26.04.22. 09:00 26.04.22. 09:00 Ponude otvorene
270 Nabava sustava za podnošenje zahtjeva prema Gradu Karlovcu i izdavanje rješenja od strane Grada Karlovca - Sustav e-Obrasci Grad Karlovac 12.04.22. 10:00 20.04.22. 09:00 20.04.22. 09:00 Ponude otvorene
271 Nadzor građevinskih radova na izgradnji parkirališta ŠSD Mladost Grad Karlovac 08.04.22. 14:00 15.04.22. 10:00 15.04.22. 10:00 Ponude otvorene
272 Usluga izrade Programa zaštite okoliša grada Karlovca 2022.-2025. - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 04.04.22. 11:00 12.04.22. 09:00 12.04.22. 09:00 Ponude otvorene
273 79/22 JDN Fotokopirni papir - ponovljeni postupak - 1. redni broj Poziva Grad Koprivnica 06.04.22. 15:10 12.04.22. 09:00 12.04.22. 09:00 Ponude otvorene
274 Usluga organizacije manifestacije "Međunarodni festival folklora" Grad Karlovac 04.04.22. 14:00 11.04.22. 14:00 11.04.22. 14:00 Ponude otvorene
275 UKLANJANJE RUŠEVINA ZGRADE NA ADRESI DR. IVANA GRAHE 75, KARLOVAC Grad Karlovac 26.03.22. 09:00 05.04.22. 09:00 05.04.22. 09:00 Ponude otvorene
276 Radovi na izgradnji kosturnice groblja Hrnetić Grad Karlovac 24.03.22. 09:00 01.04.22. 09:00 01.04.22. 09:00 Ponude otvorene
277 Usluga određivanja karakterističnih profila rasvijetljenih površina sustava javne rasvjete Grada Karlovca Grad Karlovac 24.03.22. 09:00 30.03.22. 09:00 30.03.22. 09:00 Ponude otvorene
278 Usluga izrade projektne dokumentacije parka Grabrik Grad Karlovac 23.03.22. 14:00 29.03.22. 09:00 29.03.22. 09:00 Ponude otvorene
279 Malčiranje poljskih puteva Grad Karlovac 18.03.22. 13:00 25.03.22. 09:00 25.03.22. 09:00 Ponude otvorene
280 Radovi na izgradnji kosturnice groblja Hrnetić-PONOVLJENI POSTUPAK Grad Karlovac 03.03.22. 08:00 10.03.22. 09:00 10.03.22. 09:00 Ponude otvorene
281 Održavanje sustava OfficePoint i ulazni računi Grad Karlovac 01.03.22. 13:00 07.03.22. 09:00 07.03.22. 09:00 Ponude otvorene
282 Radovi na izgradnji kosturnice groblja Hrnetić Grad Karlovac 17.02.22. 12:00 23.02.22. 12:00 23.02.22. 12:00 Ponude otvorene
283 Radovi na izgradnji sportskog igrališta Velika Jelsa Grad Karlovac 16.02.22. 13:00 23.02.22. 09:00 23.02.22. 09:00 Ponude otvorene
284 PRIVREMENA STABILIZACIJA ZGRADE, Trg Petra Zrinskog 21, Karlovac Grad Karlovac 17.02.22. 09:00 23.02.22. 09:00 23.02.22. 09:00 Ponude otvorene
285 Održavanje serverske opreme u 2022. godini Grad Karlovac 16.02.22. 09:00 22.02.22. 09:00 22.02.22. 09:00 Ponude otvorene
286 Tipkovnica - 4. redni broj Poziva KAŠTIJUN d.o.o. 22.02.22. 08:42 22.02.22. 08:43 22.02.22. 08:44 Ponude otvorene
287 Tipkovnica - 2. redni broj Poziva KAŠTIJUN d.o.o. 22.02.22. 08:25 22.02.22. 08:34 22.02.22. 08:35 Ponude otvorene
288 Tipkovnica - 1. redni broj Poziva KAŠTIJUN d.o.o. 22.02.22. 08:10 22.02.22. 08:20 22.02.22. 08:20 Ponude otvorene
289 Nabava mrežne opreme Grad Karlovac 16.02.22. 13:00 21.02.22. 09:00 21.02.22. 09:00 Ponude otvorene
290 UKLANJANJE I ZBRINJAVANJE OTPADA – IZNAD ZONE LOGORIŠTE, ev. br. 136/22 Grad Karlovac 04.02.22. 14:00 10.02.22. 09:00 10.02.22. 09:00 Ponude otvorene
291 Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju prometnice Luščić Grad Karlovac 24.01.22. 15:00 31.01.22. 09:00 31.01.22. 09:00 Ponude otvorene
292 Najam sustava za jednostavnu nabavau - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 24.01.22. 12:10 27.01.22. 09:00 27.01.22. 09:00 Ponude otvorene
293 Najam aplikacije SOM-SPORT,EV. BR. 070/22 Grad Karlovac 20.01.22. 10:00 26.01.22. 09:00 26.01.22. 09:00 Ponude otvorene
294 ODRŽAVANJE RAČUNALA I PERIFERNE OPREME U 2022. Grad Karlovac 20.01.22. 12:00 26.01.22. 09:00 26.01.22. 09:00 Ponude otvorene
295 Usluge higijeničarske službe Grad Karlovac 14.01.22. 12:00 20.01.22. 09:00 20.01.22. 09:00 Ponude otvorene
296 Održavanje komunalnih objekata Grad Karlovac 13.01.22. 11:00 19.01.22. 09:00 19.01.22. 09:00 Ponude otvorene
297 Nabava usluge izrade internet stranice za projekt "Revitalizacija nekadašnjeg kina Edison" Grad Karlovac 11.01.22. 11:00 18.01.22. 09:00 18.01.22. 09:00 Ponude otvorene
298 Nabava usluge prilagodbe programa OfficePoint i eBoard Grad Karlovac 13.12.21. 12:00 20.12.21. 10:00 20.12.21. 10:00 Ponude otvorene
299 USLUGE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI STARIH I BOLESNIH OSOBA ZA 2022. GODINU - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 08.12.21. 13:00 14.12.21. 09:00 14.12.21. 09:00 Ponude otvorene
300 Čuvarske usluge za 2022. godinu, ev. br. 007/21 Grad Karlovac 09.12.21. 11:00 14.12.21. 09:00 14.12.21. 09:00 Ponude otvorene
301 Nabava programa OfficePoint API, ev.br. 170/21 Grad Karlovac 07.12.21. 13:00 13.12.21. 09:00 13.12.21. 09:00 Ponude otvorene
302 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave: Nabava usluge izrade materijala za promidžbu i vidljivost za projekt „Obnova brownfield lokacije nekadašnjeg kina Edison“ i za projekt „Nik Grad Karlovac 25.11.21. 14:00 03.12.21. 12:00 03.12.21. 12:00 Ponude otvorene
303 Uređenje mrtvačnice na Židovskom groblju - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 26.11.21. 14:00 02.12.21. 09:00 02.12.21. 09:00 Ponude otvorene
304 Obnova svlačionica - NK Ilovac - II faza ev.br. 072/21 Grad Karlovac 05.11.21. 13:00 11.11.21. 09:00 11.11.21. 09:00 Ponude otvorene
305 Uređenje streljane Jamadol - ponovljeni postupak, ev.br. 153/21 Grad Karlovac 03.11.21. 09:00 10.11.21. 09:00 10.11.21. 09:00 Ponude otvorene
306 Sanacija objekta streljane Jamadol, ev. br. 070/21 Grad Karlovac 13.10.21. 12:00 20.10.21. 09:00 20.10.21. 09:00 Ponude otvorene
307 Gradnja javne rasvjete u ulici Prilaz Kozjači - ponovljeni postupak, ev. br. 052/21 Grad Karlovac 30.09.21. 11:00 06.10.21. 09:00 06.10.21. 09:00 Ponude otvorene
308 Gradnja javne rasvjete u ulici Prilaz Kozjači, ev. br. 052/21 - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 21.09.21. 15:00 28.09.21. 09:00 28.09.21. 09:00 Ponude otvorene
309 Preuređenje postojećih sanitarija na 1. katu zgrade Grada Karlovca, Banjavčićeva 9 Grad Karlovac 16.09.21. 15:00 23.09.21. 09:00 23.09.21. 09:00 Ponude otvorene
310 Tender Kakao Fortenova grupa 06.09.21. 11:00 21.09.21. 11:00 21.09.21. 11:01 Ponude otvorene
311 Provođenje hitnih mjera sanacije na kulturnom dobru Spomenik Glorijeta u Karlovcu Grad Karlovac 10.09.21. 15:00 16.09.21. 09:00 16.09.21. 09:00 Ponude otvorene
312 Poliamidni ovici za 2022. godinu - 1. krug RFx-a PODRAVKA 08.09.21. 10:00 13.09.21. 09:00 13.09.21. 09:02 Ponude otvorene
313 produžetak održavanja serverskih licenci za razdoblje od 1.7.2021. - 30.06.2024. - 2. krug RFx-a PODRAVKA 04.06.21. 14:00 07.06.21. 11:00 07.06.21. 11:01 Ponude otvorene
314 Održavanje serverskih licenci za razdoblje od 1.7.2021. - 30.06.2024. - 1. krug RFx-a PODRAVKA 26.05.21. 09:00 31.05.21. 13:00 31.05.21. 13:02 Ponude otvorene
315 Uređenje poslovnog prostora u razizemlju poslovnog objekta Gornje Stative 1 Grad Karlovac 24.05.21. 10:00 31.05.21. 09:00 31.05.21. 09:00 Ponude otvorene
316 Radovi na rekonstrukciji dijela Ulice J. Masaryka - 2. redni broj Poziva Grad Karlovac 26.05.21. 15:00 28.05.21. 12:00 28.05.21. 12:00 Ponude otvorene
317 Sanacija prostorija veslačkog kluba Korana - PONOVLJENO, EV.BR. 140/21 Grad Karlovac 20.05.21. 09:00 26.05.21. 09:00 26.05.21. 09:00 Ponude otvorene
318 Radovi na rekonstrukciji dijela Ulice J. Masaryka, ev.br. 033/21 Grad Karlovac 19.05.21. 09:00 25.05.21. 09:00 25.05.21. 09:00 Ponude otvorene
319 Rukometno igralište Dubovac - ponovljeni postupak Grad Karlovac 04.05.21. 09:00 11.05.21. 09:00 11.05.21. 09:00 Ponude otvorene
320 Malčiranje poljskih puteva Grad Karlovac 26.04.21. 09:00 03.05.21. 09:00 03.05.21. 09:00 Ponude otvorene
321 Migracija Share Point sustava Grad Karlovac 16.04.21. 11:00 23.04.21. 12:00 23.04.21. 12:00 Ponude otvorene
322 Rukometno igralište Dubovac Grad Karlovac 16.04.21. 10:00 23.04.21. 09:00 23.04.21. 09:00 Ponude otvorene
323 Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Školske sportske dvorane Mladost u Karlovcu - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 31.03.21. 09:00 07.04.21. 09:00 07.04.21. 09:00 Ponude otvorene
324 Izrada glavnog projekta za uređenje Vunskog polja u Karlovcu Grad Karlovac 18.03.21. 13:00 25.03.21. 10:00 25.03.21. 10:00 Ponude otvorene
325 Usluga stručnog nadzora na izvođenjem radova dijela ulice S. Vraza te rekonstrukciji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže Grad Karlovac 16.03.21. 10:00 23.03.21. 09:00 23.03.21. 09:00 Ponude otvorene
326 Izrada energetskog pregleda javne rasvjete Grad Karlovac 12.03.21. 09:00 22.03.21. 09:00 22.03.21. 09:00 Ponude otvorene
327 Nabava i ugradnja komunikacijskih uređaja i senzora na parkiralištu M. Šufflaya 1 u Karlovcu - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 09.03.21. 09:00 16.03.21. 09:00 16.03.21. 09:00 Ponude otvorene
328 Sanacija prostorija veslačkog kluba Korana - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 04.03.21. 10:00 10.03.21. 10:00 10.03.21. 10:00 Ponude otvorene
329 Uređenje stanova na adresama R. Strohala 4a, Obala Trnskog 18, Masarykova 3 i M. Vrhovca 3 - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 25.02.21. 10:00 04.03.21. 09:00 04.03.21. 09:00 Ponude otvorene
330 NABAVA AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 19.02.21. 09:00 25.02.21. 09:00 25.02.21. 09:00 Ponude otvorene
331 Nabava osobnih računala Grad Karlovac 19.02.21. 10:00 25.02.21. 09:00 25.02.21. 09:02 Ponude otvorene
332 Održavanje serverske opreme u 2021. godini Grad Karlovac 18.02.21. 13:00 24.02.21. 09:00 24.02.21. 09:00 Ponude otvorene
333 Radovi na rekonstrukciji Splitske ulice izgradnjom nogostupa Grad Karlovac 05.02.21. 10:00 11.02.21. 09:00 11.02.21. 09:00 Ponude otvorene
334 Održavanje računala u 2021. godini Grad Karlovac 02.02.21. 10:00 09.02.21. 09:00 09.02.21. 09:00 Ponude otvorene
335 Održavanje e-Vision sustava - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 28.01.21. 09:00 04.02.21. 09:00 04.02.21. 09:00 Ponude otvorene
336 Izvođenje radova postavljanja toranjske skele na sklad. prostoru Sisačko- moslavačke županije MINGOR Ravnateljstvo za robne zalihe 21.01.21. 10:00 21.01.21. 13:00 21.01.21. 13:00 Ponude otvorene
337 Uredski materijal - 1. redni broj Poziva Ensolva prezentacija 15.01.21. 11:10 15.01.21. 11:30 15.01.21. 11:30 Ponude otvorene
338 USLUGE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI STARIH I BOLESNIH OSOBA ZA 2021. GODINU Grad Karlovac 08.12.20. 09:00 16.12.20. 09:00 16.12.20. 09:00 Ponude otvorene
339 Usluga izrade Ubanističkog plana uređenja "ŠRC Korana" Grad Karlovac 04.12.20. 15:00 15.12.20. 09:00 15.12.20. 09:00 Ponude otvorene
340 Obnova svlačionica - NK Ilovac, ev.br. 184/20 - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 04.12.20. 09:00 10.12.20. 10:00 10.12.20. 10:00 Ponude otvorene
341 ČUVARSKE USLUGE ZA 2021. GODINU, ev. br. 007/20 Grad Karlovac 04.12.20. 09:00 10.12.20. 09:00 10.12.20. 09:00 Ponude otvorene
342 Program za povezivanje sa državnim servisima - 1. redni broj Poziva Grad Karlovac 11.11.20. 14:00 19.11.20. 09:00 19.11.20. 09:00 Ponude otvorene
343 Usluga pisanja i provedbe postupka javne nabave za projekt dogradnje DV Centar Grad Pula 25.03.23. 09:00 31.03.23. 15:00 31.03.23. 15:00 Storniran
344 Postupak 22-06-0009 - 1. redni broj Poziva Grad Pula 28.06.22. 09:15 28.06.22. 09:20 28.06.22. 09:20 Storniran